Vergoedingen 2021

 

De psychosociale therapie die ik bied kan geheel of gedeeltelijk worden vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Kijk voor een overzicht van vergoedingen op de website van de NVPA.

Jeugdzorg                                                                                                                                 
Praktijk Invia is inmiddels aanbesteed voor gespecialiseerde Jeugdzorg in de provinciaal georganiseerde gemeenten van Friesland (SDF). Met een beschikking van de gemeente waarin u woont komt u als inwoner in aanmerking voor een vergoeding wanneer u gebruik wilt maken van mijn aanbod. Informeer bij het gebiedsteam van uw gemeente naar de mogelijkheden. 

Fiscale regelingen: 
De kosten van therapie zijn deels aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan 'psychisch lijden' zijn. Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten werkgerelateerd zijn. 

Werkgever: 
Wanneer er sprake is van burn-out klachten, is het een mogelijkheid om uw werkgever te vragen het therapietraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om de duur van het ziekteverzuim te beperken. Verzuim is vele malen duurder dan therapie. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget die veel werknemers hebben, kan gebruikt worden indien de werkgever hiertoe toestemming geeft. Informeer hiervoor bij uw werkgever of P&O afdeling.