Vergoedingen 2023

 

De psychosociale therapie die ik bied, kan geheel of gedeeltelijk worden vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. U heeft hiervoor
geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Relatietherapie wordt niet vergoed. 
Kijk voor een overzicht van vergoedingen op de website van de NVPA.

Jeugdzorg 

Als SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker kan ik hulp bieden binnen de jeugdzorg als onderaannemer van een aanbieder van gespecialiseerde jeugdzorg in Friesland. Dit houdt in dat de praktijk of instelling waar uw kind is aangemeld  mij kan inhuren om bijvoorbeeld gezinsgesprekken of relatie/oudergesprekken te begeleiden wanneer dit nodig is om uw gezinssituatie te verbeteren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gebiedsteam medewerker die u begeleidt of kijk op de website van het Sociaal Domein Fryslan (www.sdfryslan.nl)                                                                                                                             
Fiscale regelingen: 
De kosten van therapie zijn deels aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan 'psychisch lijden' zijn. Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten werkgerelateerd zijn. 

Werkgever: 
Wanneer er sprake is van burn-out klachten, is het een mogelijkheid om uw werkgever te vragen het therapietraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om de duur van het ziekteverzuim te beperken. Verzuim is vele malen duurder dan therapie. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget die veel werknemers hebben, kan gebruikt worden indien de werkgever hiertoe toestemming geeft. Informeer hiervoor bij uw werkgever of P&O afdeling.