Werkwijze

 

Tijdens het eerste eerste gesprek maken we nader kennis met elkaar. Ik vertel u meer over wie ik ben en hoe ik werk, u en/of uw partner kunnen iets vertellen over uw hulpvraag. Na de kennismaking volgt het besluit of u al dan niet wilt starten met de therapie. Wanneer u hiertoe besluit stuur ik u een intakeformulier dat door u wordt ingevuld en teruggestuurd. Na de inschrijving in mijn digitale dossier, volgt de tweede sessie. Daarin brengen we uw situatie zo goed mogelijk in kaart. Tot slot stellen we de behandeldoelen vast en nemen die op in het behandelplan en in de behandelovereenkomst. Met uw behandeldoelen gaan we vervolgens aan de slag.

 

Ervarend veranderen

Ik werk ervaringsgericht. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar de onderliggende oorzaak van uw klachten maar dat ik ook met u aan de slag ga om u aan te moedigen ander, nieuw gedrag uit te proberen om zo zelf te ervaren waar u vindt dat de veranderingen in uw leven moeten plaatsvinden. U leert anders naar uw situatie te kijken en te handelen. U bent immers zelf de kapitein op het schip van uw leven en u leert op deze manier weer zelf te vertrouwen op uw innerlijke kompas.

Gaandeweg de gesprekken die wij hebben gaat u verandering ervaren. Soms nog niet zo bewust maar; de eerste stap om te kiezen voor therapie is al een verandering. Als mens en systeemtherapeut weet ik dat verandering in jezelf, ook een verandering voor de omgeving betekent. Het kan belangrijk voor u zijn, dat uw naasten betrokken zijn bij de veranderingen die u doormaakt. Deze betrokkenheid kan bijvoorbeeld zijn door hen een keer mee te vragen naar een sessie. Misschien is het een logisch vervolg dat een individuele therapie later overgaat in relatie- of gezinsgesprekken. Kortom: het kan bijzonder helpend zijn om uw naasten mee te laten groeien met uw proces zodat dat zij onderdeel worden van de oplossing van uw vraagstukken.

Samenwerking met andere hulpverleners

Het kan zijn dat u bent verwezen door uw huisarts of een andere hulpverlener. Een goede afstemming met hen kan een meerwaarde zijn voor uw proces. Alleen met uw instemming, neem ik in sommige gevallen contact met hen op om de hulp die u krijgt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.


Ik hoop dat bovenstaande voldoende aanleiding geeft de stap naar hulp te zetten en reden is om contact met mij op te nemen. Nadat het eerste contact is gelegd, maken we een afspraak voor een kennismaking. Wanneer er sprake is van een klik tussen u en mij én mijn aanbod u biedt wat u zoekt, gaan we van start. U kunt contact opnemen via het contactformulier, via de mail of telefonisch op nummer 06-400 133 99.