Zorg voor kwaliteit


Ik vind het belangrijk dat de kwaliteit van mijn werk gewaarborgd wordt. Daarom ben ik aangesloten bij:

 • De beroepsvereniging voor systeemtherapeuten, de NVRG
 • De beroepsvereniging NVPA
 • De overkoepelende organisatie de RBCZ
 • SKJ Kwaliteitsregister Jeugd
 • Tevens volg ik intervisie en supervisie met collega’s uit het werkveld
 • Daarnaast zorg ik ervoor dat ik goed op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen door regelmatig cursussen, trainingen en opleidingen, workshops en symposia te volgen
 • Registratie bij de NVPA brengt de verplichting met zich mee dat de kwaliteit van elke therapie getoetst moet worden. Daarom zal ik u bij de start en na afronding van de therapie vragen mee te werken aan een kwaliteitsmeting.

 

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de therapie die ik u bied of geboden heb. Mocht dit het geval zijn dan hoop ik dat we hierover in gesprek kunnen gaan en het samen kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich wenden tot het SCAG. Deze stichting is geheel onafhankelijk en kan in gevallen waarbij cliënt en therapeut niet gezamenlijk tot een tevreden oplossing van een geschil kunnen komen, hulp bieden. Mocht u hierover vragen hebben of informatie wensen, dan kunt u mij bellen of mailen. De folder van de SCAG kunt u hier downloaden.


Behandel/begeleidingscontract

Alvorens we starten met de therapeutische behandeling/begeleiding is het belangrijk onze wederzijdse verwachtingen vast te leggen en gemaakte afspraken helder op papier worden gezet. Op die manier kan alle energie zich richten op het behandelproces. Deze afspraken en verwachtingen leggen we gezamenlijk vast in een behandel/begeleidingscontract opgesteld. Hierin zijn afspraken opgenomen over: 

 • het doel en verloop van de behandeling
 • zorgvuldigheid
 • privacy en persoonsgegevens
 • kosten
 • rechten en plichten
 • betalingsverplichting

 

Privacy:

Ik heb een wettelijke verplichting vanuit de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) om een dossier aan te leggen. Ik vind het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Wilt u meer weten hoe ik zorg draag voor uw persoonlijke gegevens? Klik dan hier.