Privacy beleid Praktijk Invia
 


Praktijk Invia vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Ik heb een wettelijke verplichting vanuit de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) om een dossier aan te leggen.

 

In dit dossier worden de volgende zaken opgenomen:

 • Naam, adres, geboortedatum
 • Datum van de start van de therapie
 • Naam van de huisarts
 • Eventueel medicatiegebruik
 • Persoonlijke werkaantekeningen
 • Verslagen die tijdens de therapie gemaakt zijn voor derden
 • Opgevraagde gegevens bij derden waar u toestemming voor hebt gegeven.
 • De behandelovereenkomst

Gegevens uit dit dossier kunnen gebruikt worden voor:

 • Het opstellen van het behandeldoel, dat ik samen met u vastleg in een behandelovereenkomst, wat onderdeel is van het dossier
 • Het informeren van een andere zorgverlener zoals de huisarts, gezinsvoogd of verwijzer. Dit na uitdrukkelijke toestemming van u
 • Het maken van een nota voor jezelf of de zorgverzekeraar
 • Voor collegiaal overleg, geheel geanonimiseerd

Het dossier wordt digitaal opgeslagen in een veilige digitale omgeving. Alleen ik kan bij deze gegevens. Het papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten dossierkast waar alleen ik toegang toe heb. U kunt uw dossier inzien. Daarvoor kunt u een afspraak met mij maken. Gegevens in het dossier blijven volgens de wet (WGBO) 20 jaar bewaard. Mocht u verdere vragen hebben over het privacy beleid van Praktijk Invia, neemt u dan contact met mij op.