Ontdek
je eigen kleur

In Nederland komt het veel voor dat kinderen de echtscheiding van hun ouders meemaken. Volgens de cijfers van het Nederlands Jeugd Instituut werden in 2017 ruim 18.000 huwelijken ontbonden, waarin kinderen betrokken waren.

Het is onvermijdelijk dat een echtscheiding grote impact heeft op zowel ouders als kinderen. Vaak verloopt het verwerkingsproces goed en vinden ouders en kinderen een nieuw evenwicht in de nieuwe situatie. Om kinderen te kunnen ondersteunen tijdens alle veranderingen die een scheiding met zich meebrengt, heb ik samen met Christien Post van Helios, een training ontwikkeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, genaamd "Ontdek je eigen kleur".  

Inhoud van de training

De training is een laagdrempelig aanbod voor kinderen om emoties rond de scheiding van hun ouders op een creatieve en speelse wijze plek te geven. De bijeenkomsten vinden op school plaats en worden gegeven aan kinderen uit de groepen 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8, in een kleinschalig groepje.

In 8 bijeenkomsten van 1,5 uur werken de kinderen aan de hand van het boek 'Kamil de groene kameleon' van Danielle Steggink (Uitgeverij SWP) met verschillende thema’s rondom scheiding. Er wordt gewerkt met creatieve opdrachten en aan de hand daarvan met elkaar gesproken en geoefend.

Na de vijfde bijeenkomst vindt een ouderbijeenkomst plaats waarin ouders geïnformeerd worden over de inhoud van de training en de werkvormen die de kinderen krijgen en waar ze ook thuis mee aan het werk gaan. Na afloop van de training bieden wij een individueel oudergesprek waarin de uitkomsten van de training met de ouders worden besproken.

 

Soms blijkt dat kinderen het moeilijk hebben. Een vervolgtraject kan dan nodig zijn en kan geboden worden door Helios. Het kan ook zijn dat ouders hulp nodig hebben bij het opnieuw organiseren van hun ouderschap. Hierin kan Praktijk Invia van betekenis zijn. Individuele psychosociale therapie kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Op de websites van Helios en Praktijk Invia vindt u lijsten met vergoedingen die verzekeraars vanuit aanvullende verzekeringen bieden.

De training is ontwikkeld door Praktijk Invia en Helios en wordt gegeven door Christien Post van Helios en Dieneke Reitsema van Praktijk Invia. De training is voor ouders kosteloos. Mocht de school van uw kind baat kunnen hebben bij deze training, dan kunt u de school vragen ons te benaderen. Wij staan hen graag te woord met vragen over ons trainingsaanbod. Wij kunnen het mogelijk maken dat de training op de school van uw kind kan starten. Voor vragen kunt terecht bij Dieneke of Christien