Systeemtherapie

 

Een ander woord voor systeemtherapie is gezinstherapie. Omdat een gezin tegenwoordig niet meer alleen hoeft te bestaan uit een vader, moeder en kind(eren), maar een gezin veel verschillende vormen kan hebben, is systeemtherapie een woord dat past in de tijd waarin wij leven.

 

Wanneer kan systeemtherapie hulp bieden?

We worden allemaal geboren in een systeem/gezin. Dit systeem kan groot of klein zijn, bestaan uit biologische ouders of adoptieouders, stiefouders, (stief)broers en zussen, een alleenstaande ouder, opa’s, oma’s, ooms en tantes, neven en nichten.
Hoe dan ook, het is een feit dat wanneer we samenleven met anderen, ieder van ons zijn/haar eigen problemen, wensen en verlangens meeneemt. Meestal verloopt dit samenleven in harmonie en is het fijn leven met elkaar. Soms kunnen er echter door allerlei omstandigheden problemen ontstaan in een gezin. Klik hier voor een voorbeeld. 


Oplossingen zijn vaak niet een, twee, drie meer te bedenken omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Het vraagt dan een systemische aanpak. Dit houdt in dat er op verschillende gebieden iets moet gebeuren om het gezin of systeem weer op de rails te krijgen. Hier houd ik mij als systeemtherapeut mee bezig. 

Wanneer uw gezin zich in een situatie bevindt waarbij er op verschillende terreinen problemen zijn ontstaan en u niet meer weet wat er precies aan de hand is, dan kunnen gezinsgesprekken een goede manier zijn om iets aan de problemen te doen. 

Denkt u dat systeemtherapie uw gezin zou kunnen helpen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier voor het plannen van een vrijblijvende kennismaking.