Vergoedingen 2020

 

De psychosociale therapie die ik bied kan geheel of gedeeltelijk worden vergoed wanneer je aanvullend verzekerd bent. Je hebt hiervoor geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Kijk voor een overzicht van vergoedingen op de website van de NVPA.

Jeugdzorg                                                                                                                                 
Praktijk Invia is momenteel bezig met de aanbestedingsprocedure voor gespecialiseerde Jeugdzorg in de provinciaal georganiseerde gemeenten van Friesland (SDF). De verwachting is dat medio september 2019 de toekenning rond is. Met een beschikking van een van deze gemeenten kunt u als inwoner van deze gemeente gebruik maken van mijn aanbod. Informeer bij het gebiedsteam van uw gemeente naar de mogelijkheden. 

Fiscale regelingen: 
De kosten van therapie zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan 'psychisch lijden' zijn. Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u psychosociale therapie als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten werkgerelateerd zijn. 

Werkgever: 
Wanneer er sprake is van burn-out klachten, is het een mogelijkheid om uw werkgever te vragen het therapietraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkómen van ziekte van hun werknemers of om de duur van het ziekteverzuim te beperken. Verzuim is vele malen duurder dan therapie. Ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget die veel werknemers hebben, kan gebruikt worden indien de werkgever hiertoe toestemming geeft. Informeer hiervoor bij uw werkgever of P&O afdeling.